English (United Kingdom)Polish (Poland)

Zapytanie ofertowe nr 6

Umowa z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

nr UDA-POIG.06.01.00-26-006/11-00

 

                                                           Zapytanie ofertowe

Staszów dnia 04.12.2011r.

  I.  ZAMAWIAJĄCY

       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej

       Ewa Ptak  ul. Towarowa 40,  28-200 Staszów    NIP: 866-000-25-64

       tel. 15  864-24-87,  864-47-15     fax. 15  864-32-22,  864-24-87

 

Zapytanie Ofertowe - Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi polegającej na wykonaniu materiałów promocyjnych.                                                                        W skład materiałów promocyjnych do wykonania wchodzą:                                                               1.       500 katalogów                                                                                                                               2.     5000 ulotek informacyjnych

Usługa realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka             2007 – 2013, oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,                Działanie 6.1 „Paszport dla eksportu”.                                                                                                                             Działanie  prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Tytuł projektu: Paszport do eksportu – II etap – Wdrożenie plan rozwoju eksportu
 Planowany termin realizacji projektu: 21.01.2012 - 31.03.2012r

 

Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta,-
 datę- sporządzenia,
 cenę całkowitą netto i brutto-
 termin ważności- oferty,
 warunki i termin płatności,-
 maksymalny czas realizacji- opracowanie i wydrukowanie  materiałów informacyjnych  
 podpis wykonawcy wraz z pieczątką- imienną i firmową,
 kserokopię- referencji w przypadku ich posiadania.

Oferta powinna być ważna do: 31.03.2012r.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może być przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (dokument PDF)
- faksem na numer: 015 864 32 22
- za pośrednictwem poczty na adres: P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej                                    Ewa Ptak ul. Towarowa 40; 28-200 Staszów
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.subor.pl 

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.01.2012r do godz. 10.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa Maksymalna ilość punktów
1 Cena
2 Doświadczenie
3 Termin realizacji
4 Termin płatności

 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Ważna informacja

Uwaga !!! W dniu 2 lipca firma PPHU SUBOR nieczynna!!!

Informujemy, iż związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lipca 2014 r w miejscowości Staszów, ul. Towarowa, firma PPHU SUBOR będzie nieczynna w tym dniu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych:
Dział ubrań roboczych, Sklep BHP: Grażyna Borycka tel.: 795438539, Krzysztof Śledź tel.:604916132.
Dział odzieży strażackiej: Dominik Bąk tel.: 600038281,Przemysław Różalski tel.:694470757,
Marcin Jankowski tel.: 602270874,Tomasz Różalski tel:604564684