English (United Kingdom)Polish (Poland)

Rozstrzygnięcie przetargu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju   
Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
Działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”
Osi 1 „Rozwój Przedsiębiorczości”


Umowa z Województwem Świętokrzyskim Nr UDA-RPSW.01.01.00-26-125/09-001
z dnia 25 listopada 2009r.
 
Dotyczy: Zapytanie ofertowe dostawa „Kompletnego i gotowego do uruchomienia urządzenia
               krojczego – Cutter”
 
  I.  ZAMAWIAJĄCY
       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej
       Ewa Ptak  ul. Towarowa 40,  28-200 Staszów  NIP: 866-000-25-64
       tel. 15  864-24-87,  864-47-15     fax. 15  864-32-22,  864-24-87
 
P.P.H.U. „SUBOR” Z.P.Chr. informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie wpłyneło dwie ważne oferty. W wyniku oceny ofert (kryterium cena 100%) została wybrana oferta firmy:
INTEX sp. Z o.o. ul. Krasickiego 25a/229, 40-019 Katowice.
 
Wartość oferty 105 600,00 EURO netto
 
W związku z powyższym zapraszamy Pañstwa do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu w dniach od 08.03.2010 do 12.03.2010r. do siedziby naszej firmy.

Ważna informacja

Uwaga !!! W dniu 2 lipca firma PPHU SUBOR nieczynna!!!

Informujemy, iż związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lipca 2014 r w miejscowości Staszów, ul. Towarowa, firma PPHU SUBOR będzie nieczynna w tym dniu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych:
Dział ubrań roboczych, Sklep BHP: Grażyna Borycka tel.: 795438539, Krzysztof Śledź tel.:604916132.
Dział odzieży strażackiej: Dominik Bąk tel.: 600038281,Przemysław Różalski tel.:694470757,
Marcin Jankowski tel.: 602270874,Tomasz Różalski tel:604564684