English (United Kingdom)Polish (Poland)

Rozstrzygnięcie przetargu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz  
Rozwoju  Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego
                        Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013


Działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i Średnich przedsiębiorstw”
Osi 1 „Rozwój Przedsiębiorczości”
Umowa z Województwem Świętokrzyskim Nr UDA-RPSW.01.01.00-26-125/09-001
z dnia 25 listopada 2009r.
Dotyczy:  Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbudowy budynku produkcyjno –
                handlowego zlokalizowanego w Staszowie przy ulicy Towarowej 40 poprzez
                dobudowanie piętra na istniejącym parterowym budynku
 
I.  ZAMAWIAJĄCY
       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej
       Ewa Ptak  ul. Towarowa 40,  28-200 Staszów  NIP: 866-000-25-64
       tel. 15  864-24-87,  864-47-15     fax. 15  864-32-22,  864-24-87
 
P.P.H.U. „SUBOR” Z.P.Chr. Ewa Ptak informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie wpłyneło dwie ważne oferty. W wyniku oceny ofert (kryterium cena 100%) została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TRANS - ENERGO POŁANIEC”  Sp. z o.o.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
 
Wartość oferty netto        1.285.122,13 zł.
Wartość oferty brutto       1.567.849,00 zł.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu w dniach od 10.03.2010 do 16.03.2010r. do siedziby naszej firmy.

Ważna informacja

Uwaga !!! W dniu 2 lipca firma PPHU SUBOR nieczynna!!!

Informujemy, iż związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lipca 2014 r w miejscowości Staszów, ul. Towarowa, firma PPHU SUBOR będzie nieczynna w tym dniu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych:
Dział ubrań roboczych, Sklep BHP: Grażyna Borycka tel.: 795438539, Krzysztof Śledź tel.:604916132.
Dział odzieży strażackiej: Dominik Bąk tel.: 600038281,Przemysław Różalski tel.:694470757,
Marcin Jankowski tel.: 602270874,Tomasz Różalski tel:604564684